Pomoc dla "Szukaj kursów"

Wielki Turniej Ekonomiczny

Wielki Turniej Ekonomiczny skierowany jest do uczniów szkół średnich (liceów i techników) z całej Polski. Celem konkursu jest pokazanie uczestnikom, na czym polega zgłębianie wiedzy ekonomicznej i w jaki sposób można ją wykorzystać w praktyce. Zastosowana zostanie metoda eksperymentalna, dzięki czemu uczestnicy przekonają się więc „na własnej skórze” na czym polega studiowanie ekonomii i sprawdzą, czy teorie ekonomiczne sprawdzają się w rzeczywistości.

WTE składa się z trzech etapów. W każdym etapie, zadaniem uczestników jest zaznajomienie się z pewnym tematem ekonomicznym oraz przeczytanie wskazanej literatury. Następnie, uczestnicy rozwiązują test, za który otrzymują kapitał w postaci punktów eksperymentalnych. Punkty te są natomiast wykorzystywane w grze ekonomicznej (eksperymencie ekonomicznym bezpośrednio nawiązującym do poruszanego tematu ekonomicznego), w której wynik zależy zarówno od posiadanego na początku kapitału, jak i od podejmowanych w czasie gry decyzji.

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody finansowe!!!