Pomoc dla "Szukaj kursów"

Podstawy statystyki

z wykorzystaniem pakietu R

Szkolenie dla pracowników

Agencji Oceny Technologii

Medycznych i Taryfikacji

Autor: mgr Piotr Ćwiakowski

28-30 kwietnia 2015 r.